Nõustamine

ÕPETAJATE INDIVIDUAALNE- JA RÜHMANÕUSTAMINE (JÕUSTAMINE) 
Hinnanguvaba koostöine arutelu professionaalse arengu toetamiseks: oma tegevuse
mõtestamine, et saada kindlust ja tuge töös

  • Kuidas leida oma tugevusi ja arengukohti?
  • Kuidas tunda oma tööst suuremat rõõmu?
  • Kuidas leida lahendusi töös kerkivatele probleemidele?