Motivatsioon ja õpiõhin

1-4 õppepäeva: kogemuslik õpe koos lühiloengute, video ja aruteludega

  • Mida saab õpetaja teha, et õppimiskohustusest saaks õpiõhin?
  • Kuidas saab hindamine kaasa aidata õhinapõhisele õppimisele ning õppimise eest vastutuse võtmisele?
  • Mida saab õpetaja teha vastutusvõimelise ja motiveeritud õppija kujunemiseks?