Õppijakeskne õpetamine

1-6 õppepäeva, aktiivmeetoditel põhinev kogemuslik koolitus

  • Milline on õppijakeskne õpikäsitus ja kuidas seda rakendada?
  • Meetodid, mis toetavad iseseisva ja vastutustundliku õppija arengut
  • Õpikeskkond, mis toetab iseseisva ja vastutustundliku õppija arengut
  • Õppija individuaalsuse arvestamise võimalused