Hindamine

ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE (KUJUNDAV HINDAMINE)

1-2 õppepäeva vastavalt kooli soovile

  • Kuidas rakendada kujundavat hindamist?
  • Kuidas saab hindamine kaasa aidata õppimisele ning õppimise eest vastutuse võtmisele?
  • Mida saab õpetaja teha, et õpilased õpiksid oma tegevust eesmärgistama ja hindama?
  • Kuidas anda konkreetset õppija arengut toetavat tagasisidet?
  • Kuidas seostada kujundav ja kokkuvõttev hindamine?