Väärtuskasvatus

1-4 õppepäeva

  • Kuidas aidata noorel inimesel kasvada väärikaks?
  • Milliste võtete ja tegevustega saab õppija selitada oma väärtusi?
  • Kuidas mõista õpilast, tema väärtusi?
  • Kuidas toetada õppimist, mis oleks õppija jaoks väärtuslik?