Koolitused, nõustamine, teraapia

Meil on alati valik ja võimalus muuta elu. Vähemalt enda oma. Muuta sellisel kombel, et kogeksime rõõmu ja rahulolu. Elu on liiga lühike ja hinnaline, et olla õnnetu ja rahulolematu. Seepärast hooligem, armastagem, tehkem iga päev midagi, mis teeb iseennast ja sellevõrra ka maailma paremaks.

Õpetajal on võimalus muuta oma tegevuse abil maailma väärtuslikumaks paigaks. Väärikat, enesesse uskuvat ja õpihimulist õppijat saab toetada samasugune õpetaja. Seda, kuidas muuta oma tegevus tähenduslikumaks, rõõmurikkamaks ja tulemuslikumaks, me koolitustel ja nõustamistel otsime. Mitte keegi ei saa muuta kedagi peale iseenda.