Minust

Olen õppinud TÜs eesti keelt ja kirjandust ja õpetajana tegutsenud üle 25 aasta. Peaaegu sama kaua olen olnud õpetajate koolitaja. Samuti olen õppinud TLÜ magistriõppes kasvatusteadusi, Concordia kõrgkoolis meediat, lisaks väärtuskasvatust, kujundavat hindamist. Olen  individuaal- ja rühmanõustaja, samuti väljaõppinud regressiooniterapeut,  lõpetanud Holistika Instituudi 2018.a. holistilise terapeudina.

  • Oman täiskasvanute koolitaja 7. taset (kutsetunnistus nr 164024, 2020).
  • Regressiooniterapeut (kutsetunnistus nr TAM-0026, 2020)

Kõige rohkem on mind õpetanud õpilased, tänu kellele tean, et nii õppimine kui õpetamine võivad olla rõõmupakkuvad tegevused. Neid kogemusi tahan jagada teistega.

Mari-Mall Feldschmidt